Souhlas se zpracováním osobních údajů

Děkujeme za Váš zájem o newsletter. Níže najdete kompletní znění souhlasu, díky kterému Vám novinky můžeme zasílat. Pokud se nás budete chtít zeptat osobně, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@asociace.biz.

1. Souhlasíte, aby společnost Asociace.BIZ, se sídlemWorkLounge Praha, Fórum Karlín, Pernerova 51, 186 00 Praha 8; IČ: 26601095 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovala vaše osobní údaje:

 • e-mail (dále jen „osobní údaje)

2. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání elektronického zpravodaje a evidence.

3. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.)
 • Digitální agentura AITOM Digital s.r.o., IČ: 24171816
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru Mailchimp. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

6. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz: Ohlásit se z newsletteru.

7. Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.