Naše poslání

Chceme změnit digitální džungli v kultivované a férové prostředí. Proto edukujeme laiky a společně si utváříme standardy práce, které znamenají přínos pro koncové klienty.

Naše vize

Asociace.BIZ chce být nejvýznamnějším sdružením dodavatelů internetových řešení v České republice. Přijímáme jen dodavatele, kteří se soustředí na obchodní přínos svých produktů a služeb pro klienty.

Usilujeme o

 • vytváření podmínek pro rozvoj internetu a elektronických médií;
 • zavádění standardů do projektů internetových řešení;
 • vytváření podmínek pro efektivní fungování poskytovatelů internetových řešení;
 • budování povědomí o možnostech využití internetu a elektronických médií;
 • prosazování pravidel etiky a morálky v oboru;
 • zvyšování kvality řešení dodávaných členy Asociace;
 • prosazování zájmů všeobecně prospěšných pro uživatele internetu;
 • prosazování zájmů členů Asociace.

Historie

 • 2012 - vzniká seriál minikonferencí věnovaných digitálním médiím La Degustation Online
 • 2010 - Asociaci začíná řídit 5 členná rada
 • 2010 - Asociace mění kritéria členství, členy se nově mohou stát i specializované agentury
 • 2008 - Asociace vydala publikaci E-shop a faktory jeho úspěšnosti
 • 2006 - Asociace vydává první publikaci Cross-mediální kampaně
 • 2005 – Asociace pořádá 1. ročník efektivity Internet Effectiveness Awards
 • 2005 - Asociace se vyjádřila proti zrušení Ministerstva informatiky
 • 2004 - Asociace realizovala výzkum „Využití internetu ve firemním sektoru“
 • 2004 - Asociace schválila standardy reklamních formátů
 • 2002 - 8 společností zakládá Asociaci.BIZ

Podporujeme odborné eventy

Asociace se stává pravidelně partnerem tématických konferencí o online i offline marketingu. Podporuje také odborné soutěže.

V roce 2008 pomáhá Asociace uspořádat 2. ročník charitativní aukce Šance pro děti.