Jak vybrat dodavatele

Výběr dodavatele je náročné rozhodnutí. S našimi tipy odhalíte mnohem snáze ty kvalitní a spolehlivé.

Připravte zadání správně

Aby agentura mohla vytvořit ziskový web, musí přesně pochopit vaše požadavky a cíle. Pokud výsledný web neosloví vaše zákazníky, nikdy vám nevydělá ani nezíská víc fanoušků.

 • Definujte komu

  Agentury často, slyš, že zákazníkem jsou všichni od 20 do 60 let. Není to pravda. Každá firma svou nabídkou oslovuje nějakou specifikou cílovou skupinu.

 • Definujte jak

  Na každou cílovou skupinu platí jiný způsob komunikace. Popište, jak chcete působit. Agentury ocení také brandové manuály, pokud je využíváte.

 • Definujte proč

  Proč by si zákazníci měli nakoupit u vás? Agentury potřebují znát vaše prodejní argumenty. Řekněte jim, v čem se lišíte nebo v čem se odlišit chcete.

 • Definujte si za kolik

  Návrh strategie se vždy odvíjí od rozpočtu. Oznamte agentuře hrubé představy o vašem rozpočtu, ušetříte si tak spoustu času.

 • Definujte kdy

  Naplánujte si, harmonogram výběrového řízení i vývoje samotného. Na přípravu návrhu a strategie byste měli dát agentuře alespoň 4 týdny. Za expresní služby se připlácí, plánujte proto dopředu.

 • Definujte kdo

  Připravujete tendr? Pozvěte maximálně 5 dodavatelů. Na víc stejně nebudete mít čas. Předem si určete, podle jakých kritérií si vyberete. Cena nemusí být rozhodující.

Definujte si cíle

Každá kvalitní vývojářská agentura se bude zajímat o cíle nových stránek či kampaně. Cíle mohou být výkonnostní či brandové. Každá stránka na všem webu by měla mít vlastní dílčí cíl.

Jak definovat cíle

Správně definované cíle musejí být:

 • Specifické
 • Měřitelné
 • Adekvátní
 • Realistické
 • Termínované

Příkladem takového chytrého cíle je: chci za 3. kvartál v tomto roce mít o 15 % vyšší obrat.

Jak budete cíle analyzovat?

Cíl musí být měřitelný. Uvažte, jaké měřící nástroje chcete použít. Možná máte speciální účetní a skladový software nebo vám CRM?

Řekněte své agentuře rovnou, na jaké analytické nástroje potřebujete web a jeho redakční systém napojit. 

Naplánujte si organizaci

Nejnáročnější pro klienty bývá udržet si přehled o harmonogramu. Taky jsou tipy, jak si ušetřit práci a čas.

 • Určete zodpovědnost

  Jmenujte ve firmě jednoho člověka, který bude zodpovědný za komunikaci a dodání materiálů. Od své agentury chtějte také jeden kontakt.

 • Kdo rozhoduje?

  Na důležité schůzky vždy přizvěte nadřízené, kteří mají rozhodnout. Budou tak mít možnost si strategii vyslechnout a případně ji rovnou odsouhlasit.

 • Ujistěte se, že se chápete

  Největší část problémů vzniká z nedorozumění. Po každé schůzce si shrňte závěry a úkoly. Využít můžete celou řadu plánovacích nástrojů.