Podmínky členství

Členem Asociace může být jen fyzická nebo právnická osoba, která:

 1. pomáhá svým klientům využívat internet a nová média k podnikání,
 2. poskytuje špičkové služby, podniká slušně, čestně a způsobem, který neohrožuje a nezlehčuje pověst Asociace a jejích členů,
 3. je schopna připravit a realizovat řešení odpovídající potřebám velkých společností,
 4. řadí se přinejmenším do jedné z následujících sekcí Asociace:
  1. Tvůrci internetových prezentací
  2. Online komunikační agentury
  3. Dodavatelé e-commerce řešení
  4. Dodavatelé podnikových portálů a informačních systémů s webovým rozhraním
  5. Konzultační a analytické firmy
 5. za poslední rok dodala úspěšně ke spokojenosti klientů alespoň tři řešení, přičemž každé v hodnotě nad 500.000 Kč bez DPH a přeprodejů,
 6. má nejméně 10 zaměstnanců v řádném pracovním poměru,
 7. má nejméně 3 na sobě nezávislé klienty,
 8. dosáhla v předešlém účetním roce obratu nejméně 10 milionů Kč bez DPH za internetová řešení,
 9. získala doporučení k přístupu alespoň od dvou stávajících členů Asociace,
 10. plní řádné povinnosti členů vymezených kapitolou 5. Stanov.