Nový web SOS dětské vesničky postaví AITOM

#AITOM Digital s.r.o.

Výběrové řízení probíhalo v červnu. AITOM zaujal a zvítězil díky postupu, jak navrhnout web přívětivý pro uživatele. Prozatím proběhla analytická část prací, tedy:

  • Analýza person pomocí VPC (Value Proposition Canvas)
  • Uživatelské testování
  • Analýza klíčových slov
  • Návrh marketingové strategie
  • Návrh wireframů webu
  • Průběžné strategické workshopy

Výsledkem je nyní model webu a zadání pro další vývoj. Nové stránky by měly být spuštěné na přelomu roku.

Češi častěji přispívají na charitu jednorázově

Uživatelské testování probíhalo s uživateli laiky. Omezen byl pouze věk, a aby dotyčný napracoval v neziskovém sektoru. Agentura AITOM se předem testerů neptala, zda přispívají na neziskové projekty. Přesto všichni testeři jednorázově přispívají na projekty, které je zaujmou. Z toho lze usoudit, že Čechům není osud jiných lhostejný.

Polovina si kupuje „kytičky“ v rámci Dne boje proti rakovině, třetina přispěla na psí útulek. 60 % testerů podpořilonějakým způsobem děti v nouzi (ať už přes UNICEF nebo příspěvkem na klauny v českých nemocnicích).

Zaměření organizace ale testeři neznají

Všichni testeři organizaci znali, ovšem neměli přesný obrázek o tom, co přesně dělá či jak dětem pomáhá. Předpokládali, že se zaměřují jen na vesničky či představují osobnější variantu ústavní péče (například, že jedna teta se stará o méně dětí).

Je velmi důležité, aby donoři neziskových projektů věděli, na co se jejich peníze využívají. Odbourá to nejistoty i etické otázky. Organizace SOS dětské vesničky se totiž v první řadě zaměřuje na krizovou pomoc v rodinách. Jejich cílem je v maximální možné míře vytvořit vhodné prostředí v původní rodině, aby děti nepotřebovaly ani pěstouny, ani ústavy.

Na základě těchto výsledků se AITOM zaměří na lepší prezentaci práce organizace. Bude komunikovat také na příběhy konkrétních dětí v krizových situacích, aby si uživatelé pomoc představili i v osobnější a praktické rovině.

AITOM Digital s.r.o.

Jsme digitální agentura AITOM Digital. Už přes 15 let navrhujeme weby a marketingové strategie. Hledáme efektivní řešení, které pro vás má obchodní přínos.

Profil agentury