Internet Effectiveness Awards

Web soutěže

www.iea.cz

Vítězové

Vítězové IEA 2013

Fotografie

Galavečer IEA 2013

Video

Záznam galavečera IEA 2013

Internet Effectiveness Awards

 

Internet Effectiveness Awards jsou ocenění udílená nejefektivnějším internetovým řešením na českém internetu. Ceny jsou uznáním, že vítězové dokáží využít digitální média ke vzniku nových způsobů podnikání, k poskytování svých služeb on-line, k lepší komunikaci se zákazníky, se zaměstnanci či občany, a dokáží přitom dosáhnout skutečných výsledků.

 

Když se lidé ohlédnou, co je v uplynulém roce na internetu oslovilo, vzpomenou si na Váš projekt?

Soutěží firmy i státní instituce

Ceny IEA uděluje porota jako uznání úspěchů, kterých dosáhly komerční firmy státní instituce, města, obce i charitativní organizace.

IEA hodnotí efektivitu

Porota vybírá vítězná řešení na základě jejich efektivity. Hledí na konkrétní výsledky a úspěchy, kterých řešení dosáhla prostřednictvím digitálních médií. Měřítkem je celkový úspěch vztažený k nákladům na projekt.

Kdo vítězí

Ceny získávají komunikační kampaně, které transformují marketing v konkrétní obchodní výsledky. Úspěšná obchodní řešení vítězí zejména díky své invenčnosti a přidané hodnotě pro klienty. Oceněna jsou řešení státní správy, měst a obcí, která šetří peníze daňových poplatníků a přinášejí společnosti jasné hodnoty. Uznání patří vždy všem charitativním projektů, porota se snaží ocenit taková řešení, která využila předností digitálních médií a přinesla největší užitek co největšímu počtu lidí, a to po co nejdelší dobu.

Malí soutěží proti velkým

Kritérium efektivity umožňuje i malým organizacím soutěžit s velkými společnostmi. Rozhoduje efektivita řešení.

Více o soutěži

Galavečer IEA 2012

IEA 2012

Maškarní večírek

IEA 2011

Vítězové IEA 2011

IEA 2011