Michal Kříž, prezident

Leoš Špachta, ředitel

Leoš Špachta

Orgány a vedení

Prezident

Zastupuje Asociaci navenek a řídí práci Správní rady. Odpovídá za rozdělení a plnění úkolů. Aktuálním prezidentem je zvolen Michal Kříž.

Správní rada

Správní rada řídí činnost Asociace v období mezi Valnými hromadami.

Členové rady:

  • Michal Kříž, Dark Side 
  • Leoš Špachta, Media Factory
  • Zdeněk Hoffmann, AARON GROUP
  • Michal Horák, PeckaDesign
  • Michal Popelář, Actum
  • Pavel Houser, AITOM Digital

Valná hromada

Nejvyšší orgán Asociace. Schvaluje projekty, aktivity a rozpočet Asociace, volí Správní radu a prezidenta, kontroluje činnost Asociace, schvaluje přístup nových členů. Sestává se ze všech členů Asociace.