CzechTourism má za sebou úspěšnou on-line kampaň i díky MEDIA FACTORY

CzechTourism má za sebou úspěšnou on-line kampaň i díky MEDIA FACTORY
Agentura: MEDIA FACTORY ČR
Klient: CzechTourism
Obor: Cestovní ruch a doprava
Typ řešení: Microsity a weby
On-line marketing
Cíl: Získat pozornost on-line

Posledním březnem skončila půlroční internetová kampaň, jejímž prostřednictvím státní příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism lákala zahraniční turisty k návštěvě České republiky. Kreativní a obsahovou část kampaně realizovala vysoutěžená internetová agentura MEDIA FACTORY.

Kampaň odstartovala 1. října loňského roku a bez nadsázky lze říci, že její dopad byl celosvětový. Primárně sice cílila na obyvatele USA, Velká Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, Švédska, Indie a Číny, ale celkově se do ní zapojili lidé ze 162 zemí světa. Cílovou skupinu představovali muži i ženy středního věku a kampaň měla ambici nejen informovat o České republice a jejím hlavním městě, ale také přesvědčit internetové uživatele o tom, že návštěva malé země uprostřed Evropy stojí za to.

Za tím účelem vznikly dvě kampaňové stránky, jedna s názvem „GetPragued" a druhá „GetCzeched", přičemž slogan „GetPragued / GetCzeched" se stal mottem celé kampaně. Čtyři sekce obou mikrostránek byly průběžně plněny články ze čtyř tematických okruhů, které představovaly Prahu a Českou republiku. Kampani se dále dostalo podpory formou display bannerů, PPC inzerátů, facebookové stránky a FacebookAds. Registrovaní uživatelé každý měsíc obdrželi newsletter a měli možnost zapojit se do soutěže o pobyt v Praze. Loga „GetPragued" a „GetCzeched" byla komunikována na pražském letišti a brzy se objeví i v zahraničních tištěných médiích.

O tom, že kampaň byla úspěšná, svědčí několik faktů. Obě mikrostránky navštívily statisíce uživatelů, přičemž řada z nich se přihlásila k odběru newsletteru a zapojila se do soutěže pod patronátem maskota kampaně - pražského krysaříka Edy. Stránka „GetPragued" zaujala Magistrát hlavního města Prahy, který ji i po dohodě s agenturou CzechTourism převzal a bude pokračovat v jejím provozování se stejnými bannery i webovou stránkou. Dochází tak ke sdružení finančních prostředků v oblasti cestovního ruchu na propagaci Prahy a České republiky. Na stránce se budou dál objevovat zajímavé články a budou na ni směřovat reklamní bannery.