Jednotný systém pro webovou správu nákupních center

Jednotný systém pro webovou správu nákupních center
Agentura: FG Forrest
Klient: CPI Property Group
Obor: Obchod a prodej
Typ řešení: Microsity a weby
Cíl: Prezentovat

CPI Property Group je úspěšná investiční společnost, která mimo jiné vlastní několik nákupních center v České republice.
Původní webové prezentace jednotlivých center se výrazně lišily – jak úrovní designu, tak zpracováním a přehledností. Navíc každý web spravoval jiný dodavatel. Pro CPI jako majitele bylo takové řešení chaotické a finančně nákladné.
Bylo třeba sjednotit a zjednodušit roztříštěnou správu webů. Proto vznikla robustní, ale zároveň flexibilní šablona použitelná pro webové stránky všech nákupních center. Po vytvoření prvního webu tak bylo možné toto řešení použít na další. Správa webů pak probíhá v rámci jediného redakčního systému, tj. Edee CMS (autorský produkt FG Forrest).

Cíle:
• vytvořit jednotný systém pro webovou správu všech nákupních center
• posílit image CPI jako správce obchodních center, který aktivně podporuje byznys svých nájemců
• vytvořit vizuálně, strukturálně i funkčně shodné webové prezentace nákupních center s důrazem na jednoduché a přehledné zpracování
• umožnit nájemcům spravovat informace o jejich obchodech
• vytvořit systém pro rozesílání newsletterů přístupný i nájemcům

Výsledky:
• snížení nákladů na tvorbu a servis webů až o 80 %
• snížení administrativní zátěže editorů při aktualizaci obsahu
• sami nájemci mohou spravovat informace o svých obchodech a rozesílat newslettery
• za měsíc navštíví weby nákupních center více než 40 000 uživatelů
Pro klienta jsme realizovali již 10 webových řešení a plánujeme další.