Trask solutions je konzultační a technologická společnost, která pomáhá svým klientům využívat informační technologie k rozvoji jejich podnikání a k rychlejšímu zavádění nových produktů a služeb. K tomu využívá důkladné znalosti podnikání svých klientu a dlouhodobě prověřené znalosti v oblasti integrace, konsolidace, zavádění, vývoje a správy IT řešení.

Trask solutions je dlouholetým partnerem nejvýznamnějších firem v oblastech bankovnictví a financí, telekomunikací, utilit, průmyslu či v dalších sektorech. Mezi největší klienty společnosti patří ČSOB, Česká spořitelna, Komerční banka nebo Škoda Auto. 

Trask solutions působí na trhu již 20 let a v současné době zaměstnává přes 330 IT odborníků. Obrat společnosti v roce 2013 činil 703 milionů korun. Své služby poskytujeme nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední Evropy.
K dlouhodobým cílům Trasku patří být ze strany zákazníků vnímáni v TOP 3 ve všech strategických oblastech svého působení a i nadále stavět na kvalitě dodané práce, nadšení a profesionalitě svých zaměstnanců. Právě to Trasku umožňuje naplňovat svou hlavní strategii, kterou je pomáhat svým zákazníkům inovovat rychleji a efektivněji.  

Hlavní kompetence Trask solutions jsou:

  • Business Process Management a Document Management
  • Business Intelligence a Master Data Management
  • Integrace
  • Infrastruktura a bezpečnost
  • Portály a mobilní řešení
  • Poradenské a odborné IT služby

Best Knowledge, Well Shared

Znalosti představují hlavní inovační zdroj, a proto je na ně kladen silný důraz i ve firemní filosofii. Trask solutions používá vlastní systém práce se znalostmi a s jejich sdílením. Ten umožňuje jejich efektivní distribuci nejen uvnitř firmy, ale i s klienty a partnery. Součástí systému jsou též dokumenty přinášející firemní pohled na oborovou problematiku (pod hlavičkou Shared Knowledge) a případové studie z reálných projektů (pod hlavičkou Shared Experience).

www.trask.cz

Trask Solutions logo

Řešení Trask Solutions