Doporučení pro organizaci výběrového řízení na dodavatele internetového řešení

1. Definujte současné potřeby Vaší organizace

 • Můžete detailně pojmenovat a zaznamenat aktuální potřeby vaší organizace na internetu?
 • Dokážete alespoň v hrubých obrysech definovat strukturu, logiku a obsah WWW prezentace/aplikace?
 • Bude design stránek kopírovat grafické manuály Vaší společnosti nebo bude nutné dodržet pouze některé z prvků?
 • Můžete uvést odůvodněný seznam referenčních řešení z Vašeho oboru podnikání, které preferujete a naopak vyjmenovat ty neoblíbené

2. Definujte jasné cíle Vašeho projektu

 • Jaká je ústřední myšlenka, vize, záměr k poptávce po webovém řešení?
 • Kdo bude cílová skupina webové aplikace? Definujte si tržní segment, popište cílové skupiny uživatelů.
 • Nemáte-li vypracovanou strategii pro online řešení, bude tato součástí Vaší poptávky?
 • Jaké jsou cíle webového řešení? Jedná se o záležitost povahy marketingové, komunikační, obchodní e-commerce, či firemně-prezentační?
 • Jedná se o projekt jednorázový, či vyžadující dlouhodobou spolupráci a kontinuální rozvoj?
 • Jaká bude další vazba budoucího řešení na ostatní aktivity a procesy ve Vaší společnosti?

3. Definujte požadované organizační vztahy a technické zázemí

 • Jaká data budete dodávat poskytovateli řešení? Máte k dispozici přehledně strukturovaný seznam podkladů – od grafických prvků, přes textové položky po strukturu databází?
 • Zadejte technologické požadavky – preferovaný software (server, klient, podpůrné technologie), bezpečnostní a výkonnostní parametry SW.
 • Definujte požadavky na registraci internetových domén, web-hosting, případně požadavky na online PR a reklamu, konzultace a další rozvoj řešení.
 • Specifikujte požadovaný časový harmonogram projektu, vč. mandatorních termínů dílčích plnění a „deadline“ pro jeho dokončení.
 • Jste schopni personálně zajistit součinnost Vašich pracovníků s týmem poskytovatele řešení?
 • Definujte předpokládaný rozpočet vč. jeho maximální výše, případně splátkového kalendáře a navrhněte systém sankcí pro obě strany.
 • Definujte rozsah kvalitativních záruk, které očekáváte od poskytovatele řešení.

4. Kritéria pro výběr dodavatele - poskytovatele internetových služeb

a. Stabilita
 • dostatečný obrat Roční obrat špičkového poskytovatele internetových řešení by měl být alespoň 10 mil. Kč ročně z poskytování internetových řešení
 • nezávislá klientela Poskytovatel nesmí pracovat pro klienta, který by se podílel na celkovém ročním obratu poskytovatele více než 50 % Poskytovatel by neměl být vlastněn ani spoluvlastněn žádným ze svých klientů
b. Reference
 • dostatečný počet úspěšně dokončených projektů Informujte se na počet a stav dokončených projektů, které mnohdy prozradí vše o stylu a kvalitě práce poskytovatele
 • ověřitelné reference Vyžádejte si konkrétní kontakty na klienty poskytovatele, které Vám potvrdí prezentované reference
 • struktura klientů Struktura klientů Vám napoví o zaměření a specializaci konkrétního poskytovatele Střet zájmů zde není zřejmý jako u komunikačních agentur; vzhledem k tomu, že poskytovatel nenabízí pouze kreativní řešení, ale i technická řešení, je na zvážení každého poptávajícího, zda zadá projekt společnosti, která již pracuje na konkurenčním projektu
 • oborová řešení Poskytovatel by měl nabízet případové studie, ve kterých dokáže svou znalost daného oboru a prokáže tak přínos referenčního řešení pro Vás
c. Právní forma
 • právnická osoba I student může dobře zpracovat technické řešení, ale se svým ŽL nemůže nabízet profesionální servis na odpovídající úrovni
 • registrovaný plátce DPH
d. Technické zázemí
 • vlastní technické zázemí Poptávající by se měl zajímat o HW a SW prostředí, ve kterém jsou vyvíjeny svěřené projekty
 • provoz www aplikací na vlastních serverech Profesionální poskytovatel buď provozuje vlastní servery, případně využívá jejich pronájem, a to vždy s připojením na páteřní síti u poskytovatele připojení k internetu Příliš levný webhosting s připojením pod 100 Mb/sec není vhodný pro provoz profesionálních aplikací
 • ochrana osobních údajů Při sběru osobních údajů prostřednictvím internetu vyžadujte dodržování příslušných zákonů a registrací na straně dodavatele
 • bezpečnost dat a kódu V případě potřeby vyžadujte schopnost zajistit zabezpečený přístup na WWW aplikace
e. Profesionalita
 • dostatečný počet vlastních kmenových zaměstnanců Pokud má poskytovatel 5 zaměstnanců, stěží kvalitně zvládá více jak jeden projekt; vyžadujte proto minimálně 15 kvalifikovaných zaměstnanců Společnost s jedním manažerem, který zprostředkovává práci najatým začátečníkům, nemůže zajistit dostatečně kvalitní výsledek
 • servis 24/7 Profesionální servisní podpora je základem úspěšné spolupráce a je nutné ji zajišťovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu i po dobu dovolených a nemocí
 • profesionální konzultace a know-how Problém se může mnohdy vyřešit ještě před dokončením projektu pouze tím, že podobný již v minulosti u poskytovatele nastal
 • spolupráce s odborníky daném oboru Projekt vždy řídí odborník na danou oblast problematiky, který je náležitě obeznámen s prostředím klienta
 • využívání nových technologií Profesionální poskytovatel sleduje trendy (často je i určuje) a vždy nabízí využívání nových, moderních řešení, zároveň však pracuje na bezpečných technologiích
f. Firemní kultura
 • komunikace se zástupci poskytovatele I v internetové agentuře by jste měli na první pohled poznat členy produkce a oddělení komunikace s klienty Vyžadujte komunikaci pouze s jedním zodpovědným zástupcem, který ovšem není zároveň grafikem, analytikem a programátorem v jedné osobě
 • sídlo poskytovatele Vývoj a provoz internetových aplikací lze provádět prakticky kdekoli, ale sklepní a jim podobné prostory nesvědčí o profesionálním přístupu Zajímejte se o prostředí vývoje, žádejte schůzku s celým produkčním týmem před uzavřením smlouvy
g. Styl práce
 • projektové řízení Kvalitní poskytovatel by měl před podpisem smlouvy předložit jasně strukturovaný projektový plán, jehož plnění si můžete průběžně kontrolovat
 • zpětné informace Máte právo kdykoli vyžadovat jakoukoliv informaci o Vašem projektu, a to i zpětně
 • vyhodnocování projektů (dokumentace) Pro případ přechodu na jiného dodavatele si vždy vyžadujte dokumentaci k projektu (především struktury kódů)
 • analytická činnost Před samotnou realizací dochází k analýzám zadání, jejich předpokladem je kvalitní klientský brief